ΦΑΣΗ 1

Η πρώτη φάση αξιολόγησης θα διεξαχθεί από την Mantis Business Innovation, μία startup η οποία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης για το startup οικοσύστημα. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Mantis B.I. θα αξιολογήσει τα υποβληθέντα επιχειρηματικά σχέδια των ομάδων και θα επιλέξει τις 40 καλύτερες startups οι οποίες θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.

ΦΑΣΗ 2

Η δεύτερη φάση του διαγωνισμού-ο ημιτελικός- θα λάβει χώρα στις 13 Οκτωβρίου. Οι 40 ομάδες που θα διαγωνιστούν θα αξιολογηθούν από 5μελή κριτική επιτροπή αποτελούμενη από επενδυτές αλλά και από ανθρώπους από τον κλάδο του επιχειρείν. Η κριτική επιτροπή σε συνδυασμό με τα συστήματα αξιολόγησης της Mantis B.I. θα αναδείξει τις 20 startups οι οποίες θα προκριθούν στον τελικό.

Βαθμολογία = 50%*(βαθμολογία συστήματος αξιολόγησης Mantis B.I.)+ 50%*(βαθμολογία κριτικής επιτροπής)

ΦΑΣΗ 3

Η τρίτη φάση- τελικός- του διαγωνισμού θα διεξαχθεί 14 Οκτωβρίου και η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί και πάλι από την κριτική επιτροπή και το σύστημα αξιολόγησης της Mantis B.I. αλλά και μέσα από ψηφοφορία του κοινού για την αγαπημένη του ομάδα. Έτσι, θα αναδειχθούν οι τελικοί νικητές.

Βαθμολογία = 10%*(ψηφοφορία κοινού)+ 40%*(βαθμολογία συστήματος αξιολόγησης Mantis B.I.)+ 50%*(βαθμολογία κριτικής επιτροπής)

Επιχειρηματικό Σχέδιο (50%)

  • Τεκμηρίωση, Καινοτομία, Τεχνολογική προσέγγιση, Πληρότητα, Μέγεθος προβλήματος που λύνει
  • Είδος της αγοράς, μέγεθος της αγοράς, ανταγωνισμός
  • Ωριμότητα της ιδέας, πνευματικά δικαιώματα, Αδειοδότηση

Τεχνοοικονομική Ανάλυση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (15%)

  • Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
  • Αριθμοδείκτες Απόδοσης και Αποτελεσματικότητας

Επιχειρηματική Ομάδα (35%)

  • Σύνθεση της ομάδας
  • Συμπληρωματικές Ικανότητες
  • Εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία
  • Τεστ Owiwi